59. Kongres Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej
16.06.2024 11:48

  W ciągu ostatnich pięciu dni odbył się 59. Kongres Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej. W obradach wzięło udział aż 250 delegatów z 65 krajów. Przedstawicielami naszego kraju byli Sekretarz Generalny Jakub Wójcik i Prezes, Jacek Ostatniego dnia uczestnicy kongresu zaakceptowali plany przygotowane przez Radę ISU na najbliższe lata. ISU Vision 2030 zakłada wiele zmian w działaniu organizacji.

  Krokiem milowym okazała się decyzja o wprowadzeniu zmian w Konstytucji Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej, której rezultaty zostaną zaprezentowane w 2025 roku podczas Kongresu Nadzwyczajnego. 
  Ponadto zmiany będą dotyczyć takich obszarów jak dopuszczenie widocznych logotypów na strojach zawodników, co pozwoli na stworzenie ram do większej obecności sponsorskiej.
  Przed nami również modernizacja wyglądu strony i aplikacji ISU oraz idąc z duchem czasu, dopuszczenie rozwiązań technologii AI, która ma usprawnić sędziowanie.
  W przypadku łyżwiarstwa figurowego przegłosowano wiele zmian dotyczących poszczególnych kategorii. Wśród ciekawszych znalazło się salto, które w sezonie 2024/2025 będzie dozwolonym elementem.
  Najważniejsze zmiany dotyczące łyżwiarstwa figurowego:
  • Podniesienie górnego limitu wieku dla partnerów w konkurencjach juniorskich par sportowych i tanecznych - Pary sportowe: partnerka 21 lat (wcześniej 19), partner 23 (wcześniej 21), pary taneczne: oboje partnerzy 21 lat (wcześniej partnerka 19, partner 23).
  • Ustanowienie limitu - maksymalnie 7 lat różnicy wieku pomiędzy partnerami w konkurencji par sportowych i tanecznych.
  • Propozycja znaczących zmian technicznych zakładających m.in. zmniejszenie liczby skoków czy dodanie choreograficznych piruetów i podnoszeń (pary sportowe) została odłożona na sezon 2026/2027 (poolimpijski)!
  • Rundy kwalifikacyjne do programu krótkiego nie wchodzą w życie.
  Co więcej zostały przyjęte 34 (178, 179, 184-191,192, 194, 195-196, 197, 198, 199 (zmodyfikowane przez Norwegię), 200-202, 205, 206, 208, 209 (zmodyfikowany), 210, 212, 214, 215-217, 221-225), 5 propozycji zostało odrzuconych (177, 180-182, 207) a 10 wycofanych (176, 183, 193, 203, 204, 211, 213, 218-220). 
  Wszystkie specjalne regulacje dla ŁYŻWIARSTWA SYNCHRONICZNEGO zostały przyjęte z wyjątkiem 259, 261, 263, 280 i 281, które zostały wycofane.
  Międzynarodowa Unia Łyżwiarska nie chce pozostawać w tyle zwłaszcza w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości i tegoroczny Kongres jest tego dowodem.

  Podziel się na: