Zarząd
Jacek

Prezes

Jacek TASCHER


Zenon

Wiceprezes

Zenon DAGIEL


Jolanta

Członek

Jolanta BARYŁA

Agnieszka

Członek

Agnieszka DĄBROWSKA-PERZYNA

Agnieszka

Członek

Agnieszka FILIPOWICZ

Halina

Członek

Halina GORDON-PÓŁTORAK

Magdalena

Członek

Magdalena TASCHER

Dokumenty
Ważny od Nazwa Kategorie Opis Pobierz plik
01.07.2019 Regulamin Zarządu
 
Regulamin Zarządu PZŁF. Ostatnia aktualizacja lipiec 2019 r. PDF
26.08.2021 Kodeks Etyki
 
 
 
Kodeks Etyki PZŁF. Ostatnia aktualizacja lipiec 2018 r. PDF
26.08.2021 Kodeks Etyki ISU
 
 
 
Kodeks Etyki ISU. Komunikat ISU nr 2342 z dnia 12.08.2020 r. PDF
23.06.2022 Sprawozdanie z działalności za rok 2021
 
Sprawozdanie z działalności PZŁF za rok 2021 PDF
19.09.2020 Sprawozdanie finansowe PZŁF za rok 2019
 
 
Sprawozdanie finansowe PZŁF za rok 2019 PDF
19.09.2020 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2019 rok
 
 
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego PZŁF za 2019 rok PDF
19.09.2020 Opinia audytora za rok 2019
 
 
Opinia audytora dotycząca sprawozdania finansowego PZŁF za rok 2019 PDF
28.08.2021 Sprawozdanie finansowe PZŁF za rok 2020
 
 
Sprawozdanie finansowe PZŁF za rok 2020 PDF
28.08.2021 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 rok
 
 
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego PZŁF za 2020 rok PDF
28.08.2021 Opinia audytora za rok 2020
 
 
Opinia audytora dotycząca sprawozdania finansowego PZŁF za rok 2020 PDF
14.08.2022 Uchwała 40/E/2022
 
w sprawie wprowadzenia w łyżwiarstwie amatorsko-rekreacyjnym konkurencji Solo Dance PDF
13.08.2022 Uchwała 39/E/2022
 
w sprawie przeniesienia Julii Polniuk do Kadry Narodowej juniorów w łyżwiarstwie figurowym PDF
09.08.2022 Uchwała 38/E/2022
 
w sprawie zlecenia prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz rekomendacji Prezydium Zgromadzenia PDF
09.08.2022 Uchwała 37/E/2022
 
w sprawie przyjęcia porządku obrad i regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PDF
23.07.2022 Uchwała 36/E/2022
 
w sprawie zatwierdzenia kalendarza zawodów PZŁF na sezon 2022/2023 PDF
23.07.2022 Uchwała 35/E/2022
 
w sprawie przyjęcia regulaminów sportowych na sezon 2022/2023 w konkurencjach solowych w kategorii seniorów i juniorów oraz w parach sportowych PDF
23.07.2022 Uchwała 34/E/2022
 
w sprawie przyjęcia zaktualizowanych wymagać dla sędziów PDF
19.07.2022 Uchwała 33/E/2022
 
w sprawie wystąpienia o stypendium w ramach programu Team100 dla Ekateriny Kurakovej PDF
19.07.2022 Uchwała 32/E/2022
 
w sprawie zmiany regulaminu sprawdzianu online przed JGP 2022 PDF
08.07.2022 Uchwała 31/E/2022
 
w sprawie aktualizacji składu Kadry Narodowej juniorów i seniorów w łyżwiarstwie synchronicznym PDF
08.07.2022 Uchwała 30/E/2022
 
w sprawie przyjęcia regulaminów sportowych na sezon 2022/2023 w konkurencjach solowych w kategorii młodzików i juniorów młodszych PDF
01.09.2018 Strategia PZŁF
 
Strategia rozwoju łyżwiarstwa figurowego w Polsce w latach 2018 - 2022 PDF
23.06.2022 Protokół Zarządu z 23.06.2022
 
Protokół z posiedzenia Zarządu PZŁF z dnia 23.06.2022 r. PDF
21.08.2022 Uchwała 41/E/2022
 
w sprawie przyjęcia regulaminów w łyżwiarstwie synchronicznym na sezon 2022/2023 PDF
01.09.2022 Uchwała 42/E/2022
 
w sprawie przyjęcia programu testów w łyżwiarstwie synchronicznym na sezon 2022/2023 PDF
01.09.2022 Uchwała 43/E/2022
 
w sprawie aktualizacji Kodeksu Licencyjnego PDF
01.09.2022 Uchwała 44/E/2022
 
w sprawie aktualizacji Załącznika nr 8 do Kodeksu Licencyjnego - kategorie w łyżwiarstwie wyczynowy PDF
01.09.2022 Uchwała 45/E/2022
 
w sprawie aktualizacji Załącznika nr 10 do Kodeksu Licencyjnego - zasady zdobywania klas sportowych PDF
01.09.2022 Uchwała 46/E/2022
 
w sprawie aktualizacji Załącznika nr 11 do Kodeksu Licencyjnego - prawo startu w poszczególnych kategoriach PDF
01.09.2022 Uchwała 47/E/2022
 
 
 
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania sędziów na zawodach w łyżwiarstwie figurowym PDF
01.09.2022 Uchwała 48/E/2022
 
 
w sprawie udzielenia odstępstwa obywatelom Ukrainy od niektórych postanowień Regulaminu dla obcokrajowców PDF
05.09.2022 Uchwała 49/E/2022
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok PDF
05.09.2022 Uchwała 50/E/2022
 
w sprawie organizacji Zawodów Kwalifikacyjnych dla juniorów do JGP PDF
05.09.2022 Uchwała 51/E/2022
 
w sprawie powołania Elliotta Grahama do kadry narodowej seniorów w łyżwiarstwie figurowym PDF
08.09.2022 Opinia Audytora za rok 2021
 
 
Opinia audytora dotycząca sprawozdania finansowego PZŁF za rok 2021 PDF
01.10.2022 Uchwała nr 52/E/2022
 
w sprawie zmiany Kodeksu Licencyjnego PDF
01.10.2022 Uchwała nr 53/E/2022
 
w sprawie aktualizacji regulaminów młodzików w konkurencjach solowych na sezon 2022/2023 PDF
24.10.2022 Uchwała 54/E/2022
 
w sprawie aktualizacji kryteriów kwalifikacji dla solistek i solistów na Mistrzostwa Czterech Narodów PDF
24.10.2022 Uchwała 55/E/2022
 
w sprawie aktualizacji zasad powoływania do Reprezentacji Polski na Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy (EYOF) PDF
24.10.2022 Uchwała 56/E/2022
 
w sprawie zwolnienia zawodników w kategorii klasy brązowej od obowiązku posiadania klasy sportowej w trakcie startu w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w roku 2022 PDF