Dokumenty
Ważny od Nazwa Kategorie Opis Pobierz plik
17.01.2023 Kodeks Licencyjny
 
 
 
 
Kodeks Licencyjny Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego. PDF
01.01.2023 Regulamin SSM cz. A
 
Regulamin ogólny Systemu Sportu Młodzieżowego – część A PDF
01.01.2023 Regulamin SSM cz. C łyżwiarstwo figurowe
 
Regulamin szczególny Systemu Sportu Młodzieżowego – część C dla łyżwiarstwa figurowego PDF
24.10.2022 Kryteria kwalifikacji solistów na M4N
 
 
Kryteria kwalifikacji solistek i solistów do Mistrzostw Polski Seniorów rozgrywanych w ramach Mistrzostw Czterech Narodów PDF
24.10.2022 Uchwała 54/E/2022
 
w sprawie aktualizacji kryteriów kwalifikacji dla solistek i solistów na Mistrzostwa Czterech Narodów PDF
24.10.2022 Uchwała 55/E/2022
 
w sprawie aktualizacji zasad powoływania do Reprezentacji Polski na Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy (EYOF) PDF
24.10.2022 Uchwała 56/E/2022
 
w sprawie zwolnienia zawodników w kategorii klasy brązowej od obowiązku posiadania klasy sportowej w trakcie startu w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w roku 2022 PDF
24.10.2022 Zasady powoływania na EYOF
 
 
Zasady powoływania do Reprezentacji Polski na EYOF - aktualizacja sezon 2022/2023 PDF
18.10.2022 Protokół z posiedzenia Komisji Łyżwiarstwa Synchronicznego
 
Protokół z posiedzenia Komisji Łyżwiarstwa Synchronicznego przeprowadzonego w dniach 13-17.10.2022 r. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość PDF
02.10.2022 Soliści - kl. brązowa
 
Regulamin w konkurencjach solowych w kategorii klasy brązowej. Sezon 2022/2023. PDF