Nowy regulamin dot. obcokrajowców i zawodników zagranicznych
25.05.2022 18:53

  Zarząd PZŁF przyjął Regulamin udziału obcokrajowców i zawodników zagranicznych w zawodach w Polsce, w Kadrze Narodowej i w Reprezentacji Polski.

  Dotychczasowe przepisy wewnętrzne Związku nie określały zasad przyjmowania przez Polskę zawodników nieposiadających polskiego obywatelstwa, a chcących reprezentować Polskę w łyżwiarstwie figurowym. Nowe regulacje nakładają na obcokrajowców powyżej 13. roku życia, między innymi, obowiązek uprzedniego uzyskania uwolnienia przez ojczystą federację oraz wdrożenia w polskie łyżwiarstwo figurowe poprzez udział w zawodach krajowych.

  Z wymogu przejścia pełnej procedury zostali zwolnieni obcokrajowcy będący partnerami Polaków w konkurencjach parowych oraz obcokrajowcy w łyżwiarstwie synchronicznym. Uproszczona procedura będzie dotyczyła również zawodników, którzy w wieku młodzika (przed ukończeniem 13. roku życia) przystąpili do rywalizacji krajowej i dorastali łyżwiarsko w Polsce.

  Regulamin określa również zasady udziału zawodników zagranicznych w zawodach w łyżwiarstwie figurowym rozgrywanych na terenie Polski. Zagadnienie to budziło wątpliwości w poprzednich sezonach, w związku z tym Zarząd PZŁF postanowił wprowadzić regulacje również w tym zakresie.

  Regulamin udziału obcokrajowców i zawodników zagranicznych w zawodach w Polsce, w Kadrze Narodowej i w Reprezentacji Polski

  Podziel się na: