Seminarium dla nowych specjalistów technicznych i DRO
12.07.2022 14:11

  Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego postanowił rozszerzyć program seminarium dla nowych sędziów oceny w łyżwiarstwie figurowym (seminarium na przełomie sierpnia i września w Łodzi) o szkolenia również dla nowych specjalistów technicznych w konkurencjach solowych oraz data i replay operatorów.

  W związku z powyższym PZŁF ogłasza nabór zgłoszeń na seminarium dla nowych specjalistów technicznych. W trakcie seminarium kandydaci przejdą pełne szkolenie i przystąpią do egzaminu, po złożeniu którego uzyskają prawo pełnienia funkcji odpowiednio krajowego specjalisty technicznego w konkurencjach solowych lub krajowego data i replay operatora (DRO).

  Kandydat na specjalistę technicznego (TS) musi spełniać poniższe warunki:

  1. Mieć ukończone 21 lata i nieukończone 70 lat w bieżącym roku kalendarzowym.
  2. Wywodzić się z grona trenerów, sędziów lub byłych zawodników (w przypadku byłych zawodników musi upłynąć, co najmniej jeden sezon od zakończenia kariery łyżwiarskiej).
  3. Posiadać najwyższą znajomość dyscypliny.
  4. Posiadać dobre umiejętności komunikacyjne i umiejętności pracy w zespole.

  Kandydat na data i replay operatora (DRO) musi spełniać poniższe warunki:

  1. Mieć ukończone 18 lata i nieukończone 70 lat w bieżącym roku kalendarzowym.
  2. Wywodzić się z grona trenerów, sędziów, byłych zawodników lub być osobą zaangażowaną w łyżwiarstwo figurowe, w każdym charakterze, posiadającą znajomość operacji związanych z wprowadzaniem danych i obsługą systemu powtórek wideo.
  3. Posiadać najwyższą znajomość dyscypliny.
  4. Posiadać dobre umiejętności komunikacyjne i umiejętności pracy w zespole.

  Seminarium odbędzie się w Boutique Hotel's Łódź Piłsudskiego, al. Piłsudskiego 10/14, 90-051 Łódź.

  1. część dla specjalistów technicznych (TS) w dniach 29.08 - 01.09
  2. część dla data i replay operatorów (DRO) w dniach 30.08 - 01.09

  Poniżej przedstawiamy ramowy program seminarium:

  • Poniedziałek (29.08.2022) - sesja dla kandydatów na specjalistów technicznych.
  • Wtorek (30.08.2022) - sesja dla kandydatów na specjalistów technicznych; ok. godz. 18:30 pierwsze zajęcia teoretyczne dla DRO
  • Środa (31.08.2022) - sesja wspólna dla specjalistów technicznych i DRO; egzamin pisemny, egzamin z identyfikacji elementów dla TS i pierwsza część egzaminu praktycznego dla DRO.
  • Czwartek (01.09.2022) - egzamin praktyczny dla TS i DRO.

  Moderatorami prowadzącymi seminarium i egzaminującymi uczestników będą:

  Pani Anna Sierocka, Kontroler Techniczny ISU i Sędzia Główny ISU w konkurencjach solowych i w konkurencji par tanecznych, Przewodnicząca Kolegium Sędziów PZŁF, Sędzia wielu zawodów mistrzowskich ISU oraz Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

  Pan Piotr Nowak, Międzynarodowy Kontroler Techniczny w konkurencjach solowych, Międzynarodowy Sędzia Oceny w konkurencjach solowych i parach sportowych, Międzynarodowy DRO, moderator seminariów krajowych dla kontrolerów i specjalistów technicznych oraz data i replay operatorów.

  Udział w seminarium jest nieodpłatny. PZŁF pokrywa wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia, w tym koszty prowadzących, wynajmu sali wykładowej i przeprowadzenia egzaminu.

  Uczestnicy seminarium pokrywają koszt zakwaterowania i wyżywienia we własnym zakresie. 

  Zgłoszenia drogą mailową prosimy przesyłać na adres office@pfsa.com.pl

  W zgłoszeniu prosimy o wskazanie imienia i nazwiska kandydata, w którym seminarium kandydat chciałby uczestniczyć, daty urodzenia oraz doświadczenia w łyżwiarstwie figurowym.

  Prosimy również o wskazanie w zgłoszeniu czy kandydat chciałby skorzystać z oferty noclegowej Boutique Hotel's Łódź Piłsudskiego.

  Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do dnia 21.07.2022 r.

  Z uwagi na krótki termin do rozpoczęcia seminarium PZŁF nie może zagwarantować ceny ani dostępności noclegu w Boutique Hotel's Łódź Piłsudskiego. Przedstawiona poniżej oferta hotelu będzie dostępna dla do wyczerpania pokoi przeznaczonych dla uczestników seminarium.

  Pokój jednoosobowy ze śniadaniem 175 zł/dobę

  Pokój dwuosobowy ze śniadaniem 212 zł/dobę

  Obiadokolacja 40 zł/osobę.

  Szczegółowy program seminarium zostanie przesłany uczestnikom po zamknięciu listy zgłoszeń.

  Podziel się na: