Sprawozdawcze WZD PZŁF zwołane na dzień 22 czerwca 2024 r.
20.05.2024 13:18

  Protokół Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów z dnia 22 czerwca 2024 r.

  Zarząd Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego zawiadamia, że Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZŁF zostało zwołane na dzień 22 czerwca 2024 roku:

  1. I termin: godzina 11:00,
  2. II termin: godzina 11:30.

  Walne Zgromadzenie Delegatów zostanie przeprowadzone w formie stacjonarnej, w Warszawiew sali C Hali COS Torwar (II piętro) ul. Łazienkowska 6A.

  W Walnym Zgromadzeniu Delegatów mają prawo wziąć udział:

  1. z głosem stanowiącym - Delegaci wybrani przez poszczególnych członków zwyczajnych PZŁF.

  2. z głosem doradczym - członkowie honorowi, Prezes Honorowy, członkowie wspierający, członkowie władz PZŁF oraz zaproszeni goście

  Przypominamy, że zgodnie ze statutem Delegaci wybierani są na czteroletnią kadencję, w związku z czym członkowie zwyczajni reprezentowani są przez tych samych Delegatów, którzy zostali zgłoszeni lub zmienieni przed ubiegłorocznym Walnym Zgromadzeniem. Jeżeli chcielibyście Państwo potwierdzić dane swoich Delegatów lub dokonać ich zmiany prosimy o kontakt mailowy (jakub.wojcik@pzlf.pl).

  W niniejszym artykule zostanie opublikowany Porządek Obrad Zgromadzenia oraz pozostałe dokumenty dotyczące jego przebiegu.

  Porządek obrad

  Regulamin obrad

  Sprawozdanie finansowe za rok 2023

  Sprawozdanie z działalności za rok 2023

  Propozycja nowego brzmienia statutu PZŁF

  Zestawienie wniosków o członkostwo w PZŁF (aktualizacja 20.06.2024 r.)

  Opinia biegłego rewidenta

  Uchwała Komisji Rewizyjnej

  Wnioski o wykluczenie z PZŁF

  Projekty uchwał WZD

  Podziel się na: