Sprawozdawcze WZD PZŁF zwołane na 24 czerwca 2023 r.
25.05.2023 22:53

  Zarząd Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego zawiadamia, że Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZŁF zostało zwołane na dzień 24 czerwca 2023 roku:

  1. I termin godzina 11:00,
  2. II termin: godzina 11:15.

  Ze względu na obowiązujący na obszarze RP stan zagrożenia epidemicznego Walne Zgromadzenie Delegatów zostanie przeprowadzone zdalnie, w formie wideokonferencji

  Walne Zgromadzenie Delegatów PZŁF zostanie przeprowadzone, podobnie jak w roku ubiegłym, za pośrednictwem aplikacji ZOOM (https://zoom.us).

  Do udziału w Sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZŁF niezbędne jest posiadanie co najmniej: 

  1. stabilnego łącza internetowego (najlepiej łącza szerokopasmowego),
  1. komputera (laptop, PC) lub urządzenia mobilnego (smartfon, tablet),
  1. oprogramowania pozwalającego na korzystanie z aplikacji ZOOM.

  Ze względu na formę organizacji WZD oraz konieczność technicznego przygotowania się do przeprowadzenia Zgromadzenia Delegaci oraz pozostali uczestnicy WZD zobowiązani są przekazać na adres biura PZŁF (office@pzlf.pl) aktualne adresy mailowe nie później niż do dnia 23.06.2023 r. do godziny 10:00. Po tym terminie nie będzie możliwa aktualizacja danych uczestników Zgromadzenia, w tym zmiana Delegata.

  W niniejszym artykule zostanie opublikowany Porządek Obrad Zgromadzenia oraz pozostałe dokumenty dotyczące jego przebiegu.

  Porządek obrad

  Regulamin obrad

  Sprawozdanie merytoryczne za rok 2022

  Sprawozdanie finansowe za rok 2022

  Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2022

  Opinia audytora za rok 2022

  Uchwała Komisji Rewizyjnej nr 1/2023

  Wniosek o członkostwo w PZŁF - UKS Cascade Poznań

  Informacja o opinii Zarządu PZŁF dot. wniosku klubu UKS Cascade Poznań

  Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Delegatów PZŁF

  Podziel się na: