Posiedzenie Zarządu PZŁF z dnia 23.06.2022 r.
27.06.2022 18:14

  W dniu 23.06.2022 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu PZŁF. Zarząd m.in. podjął decyzję o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZŁF na dzień 10.09.2022 r. Walne Zgromadzenie Delegatów odbędzie się w trybie online.

  Poniżej znajdą Państwo podsumowanie kilku najważniejszych decyzjach podjętych przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 23.06.2022 r.:

  1. Zarząd zatwierdził sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok. Omówiono również harmonogram postępowania w przedmiocie zatwierdzenia i badania przez audytora sprawozdania finansowego za 2021 rok.
  2. Na dzień 10 września 2022 r. zostało zwołane Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów. Pierwszy termin ustalono na godzinę 11:00 a drugi na 11:15. Zgromadzenie odbędzie się w formie online. Szczegóły dotyczące WZD zostaną opublikowane na stronie Związku i przesłane do Delegatów w kolejnych tygodniach.
  3. Zarząd ustalił harmonogram zgłoszeń i kwalifikacji zawodników do zawodów z cyklu JGP. Zawodnicy zobowiązani są zgłaszać się do startu w zawodach JGP mailowo do biura PZŁF do dnia 12.07.2022 r. W przypadku konieczności przeprowadzenia sprawdzianu (dla zawodników startujących w pierwszych 4 zawodach JGP) odbędzie się on w trybie online pomiędzy 15-31 lipca 2022 r. Start w zawodach JGP w Gdańsku będzie obowiązkowy dla Noelle Streuli, Jakuba Lofka oraz pary tanecznej Sofia Dovhal / Wiktor Kulesza. Dokonano również korekty wpływu składowych na mini ranking do zwodów JGP. Zaktualizowane Zasady powoływania na zawody JGP zostały opublikowane na stronie PZŁF.
  4. Z udziału w Zawodach Otwarcia zwolnione będą pary taneczne przy czym członkowie kadry narodowej juniorów i seniorów w konkurencji par tanecznych będą zobowiązani do startu kontrolnego w wybranych zawodach JGP (juniorzy) lub CS (seniorzy) do końca września 2022.
  5. Mistrzostwa Polski Juniorów w konkurencji par tanecznych zostaną rozegrane w ramach Mistrzostw Czterech Narodów w Budapeszcie (15-18 grudnia 2022 r.)
  6. Do dalszych prac w komisjach problemowych został skierowany projekt nowego sposobu wyliczania wynagrodzeń dla sędziów na zawodach krajowych. Projekt zakłada uwzględnienie w wysokości wynagrodzenia nakładu pracy (czasu pracy) sędziów. W chwili obecnej, zgodnie z uchwałą Zarządu PZŁF nr 12/E/2022 z dnia 12.03.2022 r., od sezonu 2022/2023 minimalny ryczałt sędziowski wynosi 250 zł brutto za dzień pracy sędziego na zawodach.

  Zarząd informuje również, że zgodnie z uchwałą nr 1/I/2022 z dnia 28.04.2022 r. zmianie uległa wysokość opłat licencyjnych od sezonu 2022/2023. Nowy załącznik nr 7 do Kodeksu licencyjnego został opublikowany na stronie Związku i obowiązuje od dnia 01.07.2022 r. Przypominamy, że podwyższenie opłat licencyjnych było planowane już w roku 2020, jednakże z uwagi na epidemię Covid-19 jej wprowadzenie zostało przesunięte o 2 lata.

  Podziel się na: