Formacja "Le Soleil"
18.10.2021 13:41

  Formacja "Le Soleil" powstała w marcu 2007 roku. Pomysłodawczynią utworzenia sekcji łyżwiarstwa synchronicznego w klubie MKS Axel Toruń była trenerka Karolina Dąbrowska-Pawlonka. Pierwszą grupę tworzyło 10 dziewcząt w wieku 9-12 lat. Dziś wiele z nich to instruktorki, sędziny i prezeski klubów łyżwiarstwa synchronicznego w całej Polsce.

  Systematyczny wzrost liczby zawodników doprowadził do przekształcenia sekcji synchronicznej w samodzielny klub łyżwiarski. Pod koniec 2019 roku ponad 100 zawodników utworzyło Międzyszkolny Klub Sportowy "Le Soleil" Toruń. - "Team Le Soleil to przede wszystkim pasja i miłość do łyżwiarstwa działaczy, trenerów, zawodników oraz ich rodziców! Tworzymy ogromną społeczność, która wspólnie przeżywa sportowe zmagania i dąży do coraz wyższych celów. Cieszy mnie fakt, że coraz więcej dzieci, młodzieży i dorosłych interesuje się tą dyscypliną. Popularyzujemy łyżwiarstwo w Toruniu organizując m.in. szkółkę łyżwiarską, gdzie każdy może spróbować swoich sił." - mówi Karolina Dąbrowska-Pawlonka - trener główny3

  Prezesem klubu jest Marcin Pawlonka, a trenerami są Karolina Dąbrowska-Pawlonka i Piotr Snopek. W codziennej pracy z zespołami wspomagają ich Weronika Skrzyńska, Ewa Twarowska i Agata Paradzińska.

  Klub na przestrzeni lat kilkakrotnie organizował międzynarodowe wymiany zawodników z fińską drużyną z Espoo. Trenerzy MKS Le Soleil prowadzą również klasy sportowe o profilu łyżwiarskim w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Legionów w Toruniu. 

  Drużyny "Team Le Soleil" każdego sezonu startują na największych europejskich zawodach łyżwiarstwa synchronicznego w swoich kategoriach wiekowych, zajmując regularnie czołowe miejsca. W ciągu kilkunastu lat funkcjonowania formacji wszystkie drużyny łącznie zdobyły 37 złotych medali, 38 srebrnych i 17 brązowych. Obecny Team Le Soleil przygotowuje juniorską drużynę do startu na Mistrzostwach Świata Juniorów 2022.

  Partnerem Stulecia jest Grupa PGE 

  Podziel się na: