Kurs instruktorski w Toruniu
05.10.2021 00:00

  Kurs odbędzie się na toruńskim lodowisku Tortor przy ul. Generała Józefa Bema 23/29.

  Kierownikiem kursu będzie Pan Sarkis Tewanian.

  Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

  - ukończone 18 roku życia,

  - posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,

  - dobry stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarskim,

  - podstawowe umiejętności łyżwiarskie.

  Zgłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na stronie Toruńskiego Związku Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej oraz pod nr. tel. (56) 65 22 168. Zgłoszenia należy wysyłać na adres tkkf@maraton.pl k.piorkowska@maraton.pl

  Podziel się na: