Seminarium dla nowych specjalistów technicznych i DRO
02.07.2024 15:01

  Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego ogłasza nabór zgłoszeń na seminarium dla nowych:

  ·       specjalistów technicznych w konkurencjach solowych;

  ·       specjalistów technicznych w konkurencji par sportowych;

  ·       specjalistów technicznych w konkurencji par tanecznych i solo dance;

  ·       data i replay operatorów.

  Seminarium zakończone zostanie egzaminem, którego pozytywne zaliczenie uprawniać będzie do pełnienia funkcji odpowiednio krajowego specjalisty technicznego w danej konkurencji lub krajowego data i replay operatora.

  Kandydat na specjalistę technicznego (TS) musi spełniać poniższe warunki:

  1. Mieć ukończone 20 lat i nieukończone 70 lat przed 1 lipca w roku kalendarzowym, w którym następuje nominacja.
  2. Wywodzić się z grona trenerów, sędziów lub byłych zawodników (w przypadku byłych zawodników musi upłynąć co najmniej jeden sezon od zakończenia kariery łyżwiarskiej).
  3. Złożyć oświadczenie o braku przeszkód do pełnienia funkcji specjalisty technicznego, określonych w szczególności w Przepisie 102 ust. 4 lit. a i b Ogólnych Przepisów ISU (ISU General Regulations).
  4. Posiadać najwyższą znajomość dyscypliny.
  5. Posiadać dobre umiejętności komunikacyjne i umiejętności pracy w zespole.

  Kandydat na data i replay operatora (DRO) musi spełniać poniższe warunki:

  1. Mieć ukończone 20 lat i nieukończone 70 lat przed 1 lipca w roku kalendarzowym, w którym następuje nominacja.
  2. Wywodzić się z grona trenerów, sędziów, byłych zawodników lub być osobą zaangażowaną w łyżwiarstwo figurowe, w każdym charakterze, posiadającą znajomość operacji związanych z wprowadzaniem danych i obsługą systemu powtórek wideo.
  3. Posiadać najwyższą znajomość dyscypliny.
  4. Posiadać dobre umiejętności komunikacyjne i umiejętności pracy w zespole.

  Seminarium odbędzie się w Airport Hotel Okęcie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24, 02-148 Warszawa.

  Poniżej przedstawiamy ramowy program seminarium:

  1.    Część dla specjalistów technicznych (TS Single) w dniach 28.08 (start ok. godz.15) - 31.08 (koniec ok. godz. 13);

  2.    Część dla specjalistów technicznych (TS Pairs) w dniach 31.08 (start ok. godz. 13) - 01.09 (koniec ok. godz. 16);

  3.    Część dla specjalistów technicznych (TS Ice Dance) w dniach 29.08 (start ok. godz. 11) - 31.08 (koniec ok. godz. 19);

  4.    Część dla data i replay operatorów (DRO) w dniach 29.08 (start ok. godz.19) - 31.08 (koniec ok. godz. 19).

  Moderatorami prowadzącymi seminarium i egzaminującymi uczestników będą:

  Pani Anna Sierocka - Kontroler Techniczny ISU i Sędzia Główny ISU w konkurencjach solowych i w konkurencji par sportowych; Sędzia wielu zawodów mistrzowskich ISU oraz Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

  Pani Magdalena Rusiecka - Kontroler Techniczny ISU w konkurencjach solowych i Sędzia Oceny ISU w konkurencjach solowych i par sportowych; Przewodnicząca Kolegium Sędziów PZŁF; Sędzia wielu zawodów mistrzowskich ISU.

  Pan Sarkis Tewanian - Specjalista Techniczny ISU w konkurencjach solowych i w konkurencji par sportowych oraz DRO klasy ISU; ISU Regional Assistant Event Manager; Członek paneli technicznych wielu zawodów mistrzowskich ISU oraz Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

  Pani Halina Gordon-Półtorak - Kontroler Techniczny ISU i Sędzia Główny ISU w konkurencji par tanecznych; Wieloletnia Przewodnicząca Komisji Par Tanecznych ISU; Sędzia wielu zawodów mistrzowskich ISU oraz Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

  Pan Marcin Kozubek - Kontroler Techniczny ISU i Sędzia Oceny ISU w konkurencjach par tanecznych; Wiceprzewodniczący Kolegium Sędziów PZŁF; Sędzia wielu zawodów mistrzowskich ISU.

  Pan Piotr Nowak, Międzynarodowy Kontroler Techniczny w konkurencjach solowych; Międzynarodowy Sędzia Oceny w konkurencjach solowych i parach sportowych; Międzynarodowy DRO.

  Udział w seminarium dla kandydatów na nowych specjalistów technicznych oraz data i replay operatorów jest płatny zgodnie z poniższym zestawieniem:

  ·       TS Single - 900 zł

  ·       TS Pairs - 350 zł

  ·       TS Ice Dance - 800 zł

  ·       DRO - 600 zł

  ·       TS Single + TS Pairs - 1200 zł

  ·       TS Single + DRO - 1100 zł

  W cenie każdej z opcji uwzględniona została możliwość uczestniczenia w seminarium, podejścia do egzaminu, skorzystania z wyżywienia obejmującego lunch i obiadokolację oraz przerwy kawowe.

  Zakwaterowanie uczestników odbywa się na własny koszt i we własnym zakresie. Poniżej przedstawiamy ofertę Airport Hotel Okęcie na zakwaterowanie:

  ·       Pokój 1-osobowy Comfort ze śniadaniem: 345 zł/doba

  ·       Pokój 2-osobowy Comfort ze śniadaniem: 400 zł/doba

  W toku rezerwacji należy podać hasło, które udostępnione zostanie w prywatnej korespondencji z biurem PZŁF.

  Powyższa oferta Hotelu jest ważna do wyczerpania dostępnych pokoi, jednakże nie dłużej niż do dnia 31.07.2024 r.

  Zgłoszenia prosimy przesyłać w terminie do dnia 26.07.2024,drogą mailową na adres office@pzlf.pl

  Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

  ·       Imię i nazwisko;

  ·       Data urodzenia;

  ·       Wybór Seminarium, w którym kandydat chce uczestniczyć;

  ·       Opis doświadczenia w łyżwiarstwie figurowym.

  Szczegółowy program seminarium zostanie przesłany uczestnikom po zamknięciu listy zgłoszeń.

  Uczestnicy są zobowiązani do posiadania podczas egzaminu laptopa albo tabletu, który obsłuży formularz Google. Bateria powinna wytrzymać minimum 1 godzinę.

  Podziel się na: