Zmiany regulaminowe na sezon 2019/2020
02.07.2019 00:00

  Uchwałami z dnia 01.07.2019 r. Zarząd PZŁF wprowadził reformę systemu kategorii w łyżwiarstwie figurowym. Szereg zmian został wprowadzony do Kodeksu licencyjnego, którego aktualna treść dostępna jest już na stronie Związku. Zmiany będą obowiązywać od sezonu 2019/2020.

  Przesunięcie wieku w klasach kolorowych i scalenie advnaced novice z juniorem młodszym A i B

  Od nowego sezonu kategoria advanced novice zostaje połączona z kategorią juniora młodszego A i B. W ten sposób kategoria juniora młodszego B będzie obejmować rywalizację advanced novice do 13 roku życia a kategoria juniora młodszego A rywalizację advanced novice w wieku 14 i 15 lat.

  Klasy kolorowe zostają przywrócone do dawnych roczników, tj. klasa złota w grupie podstawowej będzie obejmowała zawodników do 13 roku życia, klasa srebrna do 11 roku życia a klasa brązowa do 9 roku życia. Zostanie również przywrócona klasa wstępna, która w grupie podstawowej będzie obejmowała zawodników do 7 roku życia. W łyżwiarstwie figurowym nie będzie prowadzona rywalizacja w kategorii basic novice i intrmediate novice - te kategorie zostają w całości zastąpione przez klasy kolorowe. W łyżwiarstwie synchronicznym kategorie mixed age i adult zostają wyłączone z łyżwiarstwa wyczynowego. Od nowego sezonu kategorie te będą traktowane jako element łyżwiarstwa amatorsko-rekreacyjnego.

  Lista konkurencji, kategorii i grup wiekowych w łyżwiarstwie wyczynowym

  Podział na grupy podstawowe i dodatkowe

  W konkurencjach solowych i parowych do 18 roku życia zostaje wprowadzony podział na grupy podstawowe i grupy dodatkowe. Grupy dodatkowe zostały wydzielone począwszy od klasy wstępnej do klasy juniora młodszego B włącznie. W ten sposób dzieci i młodzież do 18 roku życia - niezależnie kiedy rozpoczęli jeździć na łyżwach i jakie posiadają umiejętności - będą mogli rywalizować w swojej grupie wiekowej, w kategorii odpowiadającej posiadanym umiejętnościom, według tych samych regulaminów co grupy podstawowe. Pozwoli to wszystkim zawodnikom do 18 roku życia na zdobywanie klas sportowych poprzez wyniki osiągane na zawodach. Do 18 roku życia nie będzie odrębnych regulaminów w łyżwiarstwie amatorsko-rekreacyjnym w konkurencjach solowych i parowych. Wyjątek dotyczy tylko tych konkurencji amatorsko-rekreacyjnych, które nie mają odpowiedników w łyżwiarstwie wyczynowym (np. program interpretacyjny, show duo itp.).

  OOM do 15 roku życia

  W konsekwencji zmian na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży będzie prowadzona rywalizacja zawodników do 15 a nie jak dotychczas do 18 roku życia. Kwalifikacja do OOM będzie odbywać się wyłącznie poprzez ranking juniora młodszego A i juniora młodszego B - nie będą rozgrywane odrębne zawody eliminacyjne. Finał OOM w całości zastępuje Mistrzostwa Polski Novice, które od sezonu 2019/2020 nie będą już rozgrywane.

  Mistrzostwa Polski w grupach podstawowych

  Mistrzostwa Polski będą rozgrywane tylko w grupach podstawowych, począwszy od Mistrzostw Polski w kategorii klasy brązowej, srebrnej i złotej (w ramach Mistrzostw Polski Młodzików), poprzez Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych (w ramach finału OOM), Mistrzostwa Polski Juniorów, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski a na Mistrzostwach Polski Seniorów kończąc.

  Ujednolicony został również załącznik dotyczący prawa startu w poszczególnych kategoriach. Od sezonu 2019/2020 we wszystkich zawodach mistrzowskich będą mogli startować zawodnicy posiadający klasę sportową o jeden poziom niższą. Prawo startu w poszczególnych kategoriach.

  Zawody z ostatnich 12 miesięcy w rankingu

  Do rankingu będą brane wyniki zawodów z ostatnich 12 miesięcy a nie jak dotychczas z 24. Do rankingu w kategorii juniora młodszego A (dotychczasowy advanced novice do 15 roku życia) oraz juniora młodszego B (dotychczasowy advanced novice do 13 roku życia) będą brane wyniki z ubiegłego sezonu z kategorii advanced novice.

  Zamiast licencji jednorazowych wyższa opłata startowa dla zawodników bez licencji sportowej

  Realizując postulaty organizatorów zawodów Zarząd PZŁF zlikwidował od nowego sezonu licencje jednorazowe. W ich miejsce w kategoriach, w których posiadanie licencji sportowej nie jest niezbędne, organizatorzy będą uprawnieni do pobierania wyższej opłaty startowej od zawodników, którzy nie posiadają licencji sportowej. Różnica w wysokości opłaty startowej nie może być jednak większa niż 30 zł za jednego zawodnika (w konkurencjach parowych i w łyżwiarstwie synchronicznym każdego zawodnika liczymy osobno). Organizatorzy zawodów będą opłacali dodatkową opłatę licencyjną na rzecz PZŁF za każdego zawodnika, który wystartował w zawodach a nie posiadał licencji sportowej.

  Dodatkowo obniżeniu z 40 do 30 złotych ulega stawka opłaty za licencję w łyżwiarstwie synchronicznym.

  Opłaty licencyjne

  Nowe regulaminy w konkurencjach solowych

  Na stronie PZŁF dostępne są już nowe regulaminy w konkurencjach solowych.

  Pozostałe regulaminy sportowe na nowy sezon będą uzupełniane w najbliższym czasie.

  Regulamin seniora

  Regulamin juniora

  Regulamin juniora młodszego A

  Regulamin juniora młodszego B

  Regulamin klasy złotej

  Regulamin klasy srebrnej

  Regulamin klasy brązowej

  Regulamin klasy wstępnej

  Podziel się na: