Łódzkie Towarzystwo Łyżwiarstwa Figurowego to kolejny istotny element stuletniego dziedzictwa Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego! #100LatPZŁF ⛸️
08.04.2021 00:00

  Klub pod tą nazwą istniał już w latach 60. XX wieku, później decyzją władz został połączony z sekcją łyżwiarską klubu Społem - taki stan utrzymał się do końca 1990 roku.

  1 stycznia 1994 r. to data reaktywacji współcześnie działającego klubu pod historyczną nazwą. 🎆

  W gronie założycieli klubu znaleźli się Bożena Bernadowska, Mirosława i Włodzimierz Brajczewscy i Maria Olszewska-Lelonkiewicz, ale również rodzice zawodników. 🏆

  W 27. latach działalności, ŁTŁF wychowało wielu Mistrzów Polski we wszystkich konkurencjach i kategoriach wiekowych. 😊

  Aktualnie trenerami w klubie są: Beata Oziębała (pary taneczne), Maciej Bernadowski (pary taneczne), Andrzej Siciński (soliści) i Maciej Cieplucha (nabory).

  Podziel się na: