Pomoc to filar sprawiedliwej rywalizacji. 🙏
29.06.2021 00:00

    Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy “Euro 6” wspomógł dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej “Dom u Brzechwy” w rozwijaniu ich łyżwiarskich pasji.

    Decyzją zarządu PZŁF, dzieci „Domu u Brzechwy” zostały zwolnione z opłat licencyjnych.

    Dołączamy się do podziękowań, mamy nadzieję, że podobne inicjatywy staną się codziennością ❤️

    Podziel się na: