Dokumenty
Ważny od Nazwa Kategorie Opis Pobierz plik
01.07.2020 Wieloletni program szkolenia
 
Program szkolenia w łyżwiarstwie figurowym dla oddziałów sportowych, szkół sportowych, oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego. PDF
01.07.2020 TUE - zasady dozwolnoge użytku
 
(ang.) Zasady stosowania przez ISU zezwolenia na używanie substancji lub metod zabronionych dla celów terapeutycznych (TUE) PDF
01.07.2020 TUE - wniosek
 
(ang.) Wniosek do ISU o zezwolenie na używanie substancji lub metod zabronionych dla celów terapeutycznych (TUE) PDF
01.07.2020 TUE - pytania i odpowiedzi
 
(ang.) Pytania i odpowiedzi (quick tips) dot. Stosowania zezwolenia na używanie substancji lub metod zabronionych dla celów terapeutycznych (TUE) PDF
01.07.2019 Regulamin Zarządu
 
Regulamin Zarządu PZŁF. Ostatnia aktualizacja lipiec 2019 r. PDF
31.05.2019 Sprawozdanie z działalności za rok 2018
 
 
Sprawozdanie z działalności PZŁF za rok 2018 PDF
31.05.2019 Sprawozdanie finansowe za rok 2018
 
 
Sprawozdanie finansowe PZŁF za rok 2018 PDF
31.05.2019 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2018
 
 
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego PZŁF za rok 2018 PDF
31.05.2019 Opinia Audytora za rok 2018
 
 
Opinia Audytora dotycząca sprawozdania finansowego PZŁF za rok 2018 PDF
01.09.2018 Strategia PZŁF
 
Strategia rozwoju łyżwiarstwa figurowego w Polsce w latach 2018 - 2022 PDF